Elektrisk utstyr

Vi leverer en komplett linje av elektrisk utstyr

Med dagens krav til funksjon og økonomi er det ofte behov for ekstra utrustning til pumper. Prosessen skal innrettes i system og rutiner og kanskje kontrolleres via en PC. En frekvensomformer brukes for å turtallsregulere maskiner. Koplet til pumper kan dette gi store besparelser. Omformeren er bygget for styring, overvåkning og beskyttelse og kan leveres ferdig programmert etter driftsforholdene, montert og koplet i eget skap.

VI LEVERER

  • Trykkbryter
  • Motorvern
  • Temperatursensor
  • Trykksensor
  • Alterneringsautomatikk
  • Flottør
  • Nivåalarm

Fra stort til smått

Vi tilbyr det meste av elektrisk utstyr til bruk i forbindelse med pumper. Fra motorer, radiostyrte systemer til pumpevakt for overstrøm, effekt, bortfall av faser og start/stopp hyppighet. På større motorer benyttes softstarter for å minske oppstartstrømmen. Denne beskytter også motoren ved feil som kan oppstå.